ההתמודדות עם התמכרות היא קשה ומורכבת למטופל ולבני משפחתו, ומצריכה התערבות מקצועית וסיוע, הניתנים באמצעות תכניות גמילה שונות. תכניות הגמילה בישראל מציעות פלטפורמות שונות ושילוב של מענים רפואיים, פיזיולוגיים ורגשיים, במסגרות שונות ובניהול עמותות המתמחות בטיפול בהתמכרויות.

עמותת הדרך מסייעת לאוכלוסיות הסובלים ממחלת ההתמכרות במדינת ישראל, ומנגישה עבורם מגוון שירותים ופתרונות, להחלמה ולגמילה, לשיקום אישי ותעסוקתי. מרכזי העמותה מציעים מגוון מסגרות טיפול וגמילה, בניהם מרכזים אשפוזיים, קהילות טיפוליות תומכות ברחבי הארץ, ומגוון מענים טיפוליים נוספים

באילו התמכרויות ניתן לטפל באמצעות גמילה

התמכרות היא בעיה אשר הנפגעים ממנה מפתחים תלות כלפי חומר או התנהגות מסוימת, וכתוצאה מאותה תלות מפתחים תסמינים פיזיולוגיים ורגשיים דוגמת: חוסר שליטה וצריכה מוגברת, דיכאון, חרדות, פגיעה בתפקודים קוגניטיביים, חברתיים, כאבים פיזיים ותופעות לוואי כתוצאה מן השימוש בגורם להתמכרות או כתוצאה מהימנעות ממנו.

בין ההתמכרויות המוכרות:

ניתן לראות כי ישנה הכרה בהתמכרות כמחלה הכוללת הן התמכרויות לחומרים ממכרים/מזיקים והן התמכרויות התנהגותיות, כאשר תסמיניהן זהים.

בשל המאפיינים והתסמינים הזהים, הטיפול בהתמכרות כמחלה ובהליכי הגמילה מתבצע תחת אותם עקרונות טיפוליים, תוך יישום המותאם הן למטופל המכור והן לאופי ההתמכרות על פי גישת המרכז הטיפולי.

פלטפורמות וסוגי גמילה

בעוד שהמענה הניתן במסגרת התכנית ושיטות הגמילה עשוי להשתנות, פלטפורמות הגמילה מבוססות על התקשרות עם מעטפת מקצועית מקיפה, באמצעות אחת משתי מסגרות:

אשפוז יום- מסגרת המצויה בסביבת המגורים של המטופל, אליה הוא מגיע מדי יום, לצורך קבלת מענה טיפולי ורגשי מצוות מקצועי במקום, תוך ניהול סדר יום תומך, אשר בסיומו חוזר המטופל לביתו. מסגרות אלו מתאימות להתמכרויות קלות יחסית, מטופלים חדורי מוטיבציה להצלחת הליך הגמילה ומעטפת משפחתית ו/או חברתית תומכת מאוד.

אשפוז בתנאי פנימייה- גמילה במסגרת אשפוזית היא גמילה מקיפה, אשר בבסיסה עומד הצורך לנתק את המטופל מסביבתו הטבעית והשתלבות בקהילה טיפולית מקיפה ותומכת. מסגרת זו מספקת שילוב רחב של טיפולים רגשיים פרטניים וקבוצתיים, מעקב רפואי וסיוע מקיף, והשתלבות בקהילה טיפולית שמעניקה למטופל קבוצת שווים- מטופלים אשר סובלים מאותה התמכרות, חווים תסמינים ומאפיינים דומים.

 כיצד קהילה טיפולית מסייעת בטיפול בהתמכרויות

קהילה טיפולית מהווה גורם חשוב בתהליך הגמילה ומקור כוח לשינוי דפוסי התנהגות הנולדים מכורח ההתמכרות ומשותפים לחברי הקהילה.

בין מאפייני הקהילה הטיפולית:

 1. ניתוק המטופל מסביבתו הטבעית ומחיי היום יום, מהשפעות, פיתויים ולחצים.
 2. החלמה הדרגתית באמצעות תחנת מעבר, בין אורח החיים שניהל המכור, לשאיפה להחלמה ממחלת ההתמכרות וקיום חיים עצמאיים.
 3. יצירת סביבה מרגיעה, מרוחקת, במתחם המשלב מרחבים פתוחים ומגורים בתנאים נוחים.
 4. השתלבות בקבוצה של מטופלים החולקים קשיים וחוויות דומות.
 5. קהילה מכילה, מחבקת, שאינה שיפוטית.
 6. הקפדה על מערך נורמות, חוקים וגבולות ברורים.
 7. למידה והתפתחות אישית דרך האחר.
 8. לקיחת אחריות אישית אל מול קבוצה וכמאפיין התנהגותי.
 9. מעטפת טיפולית וליווי מקצועי המשלב בין הצרכים האינדיווידואליים של המטופל, לחוזקה של קהילה בהליך ההחלמה.
 10. רכישת כלים ומיומנות חברתיות.
 11. בניית תקשורת מבוססת על חיזוקים חיוביים.

תהליך הגמילה ותפקידה של קהילה טיפולית בהצלחתו:

תהליך גמילה מהתמכרות מתבצע בראייה הוליסטית, תוך התייחסות לחיבור בין גוף לנפש, וההבנה כי מחלת ההתמכרות היא מחלה הדורשת טיפול הן בצורך בגורם ההתמכרות, והן בצרכים הרגשיים ובגורמים שהובילו להתפרצות המחלה.

אחד המאפיינים הבולטים בקרב מכורים, הוא רמת תפקוד חברתית ובינאישית נמוכה, הן כתוצאה ממאפייני חיים אשר מנעו את פיתוח המיומנויות הללו מלכתחילה, והן כתוצאה מאובדן או שחיקה ממושכת של מיומנויות תקשורתיות וחברתיות, כחלק ממאפייני החיים תחת ההתמכרות ופגיעה בקשרים המשפחתיים/האישיים.

תהליך הגמילה המתקיים בשילוב קהילה טיפולית, מסייע למטופלים לרכוש, לבנות ולחדד את מיומנויות התקשורת וההשתלבות במסגרות חברתיות, להביא את עצמו לידי ביטוי תוך ראיית האחר, לשתף בתחושות ובחוויות, להסתייע ואף לתמוך.

הקהילה הטיפולית מקיימת חיים משותפים ומלווה בצוות טיפול, הדרכה והנחייה המסייעים בחיבור המכורים לכדי קהילה תומכת ובהטמעת מיומנויות, תחת המפגשים הטיפוליים ומחוץ להם.

כיצד ניתן להשתלב בקהילה טיפולית

מסגרות הגמילה מהתמכרויות בישראל מנוהלות על ידי עמותות, בניהן עמותת הדרך, הפועלות בשיתוף עם משרד הבריאות ומשרד הרווחה. ניתן להגיע לעמותות באמצעות פניה ישירה לקבלת הכוונה, או באמצעות הפנייה מגורמי טיפול בקהילה: עובדים סוציאליים, רופאים.

הפניה יכולה להתבצע על ידי המטופל עצמו או מי מטעמו, כאשר במקרים רבים הפנייה הראשונית מתבצעת על ידי בני משפחה מודאגים, החווים את מאפייני ההתנהגות ותסמיני ההתמכרות של המכור, ומבקשים סיוע מקצועי עבורו.

שירותי סיוע ותמיכה למשפחות המכורים הם שירותים חשובים הניתנים על ידי העמותות לגמילה מהתמכרויות, מתוך ראייה הוליסטית הרואה בתמיכה משפחתית ובשיקום קשרים בינאישיים, כחלק בלתי נפרד מתהליך השיקום של המכורים.