רציונאל:

ההוסטל מהווה "תחנת מעבר" מהטיפול בקהילה הטיפולית לחיי היומיום במציאות. ההנחה היא שמעבר מטיפול אינטנסיבי בהתמכרות, לחיים בעולם החיצוני יהיה סתגלני ואפשרי יותר אם ייעשה בהדרגה. בהוסטל יכול המטופל ליישם את העקרונות שלמד בקהילה, במסגרת שהינה עדיין מוגנת ומכילה, ויחד עם זאת קרובה יותר להתנהלות היומיומית עצמאית המקובלת בחברה.  הטיפול בהוסטל יאפשר השתלבות הדרגתית בחיים בחוץ, תוך דגש על שילוב עקרונות ההחלמה בחיים. 

מטרות:

  1. השתלבות מחודשת הדרגתית בחברה ובמשפחה.
  2. השתלבות בעולם העבודה.
  3. עבודה על יחסים בינאישיים.
  4. יצירת קשרים חברתיים.
  5. יצירת רשת חברתית של החלמה (קבוצות NA, חונך, חברותא).
  6. למידת ניהול כלכלי תקין.
  7. למידת שימוש בשירותי הקהילה.
  8. פיתוח אחריות אישית.
  9. יצירת סדרי עדיפויות.
  10. בניית מטרות לקראת היציאה לחיים עצמאיים.

– זמן הטיפול בהוסטל הינו ארבעה-שישה חודשים, בהתאם להתקדמות הדייר ולמצבו המשפחתי. עמידה בדרישות ובמטרות הטיפול בהוסטל במשך התקופה שתקבע תהווה תנאי לקבלת שרשרת "הדרך".