תכנית לנפגעי הימורים

ארגון הבריאות העולמי הגדיר "הימור פתולוגי" כתופעה המורכבת מאפיזודות תכופות וחוזרות של הימורים השולטת בחיי הפרט עד כדי פגיעה בתפקודים חברתיים, תעסוקתיים, כלכליים ומשפחתיים וכן בערכים ובמוסר. אלו הסובלים מהפרעה זו, עלולים לסכן את מקור פרנסתם, לשקר ולהסתבך בחובות כבדים ועם החוק. חשוב לציין, שהפרעה כרונית זו אינה נרפאת גם אם קיימת תקופת הינזרות. כמו כל מחלה, יש צורך בטיפול רב-מערכתי.

הרציונל הטיפולי במכורים מהמרים נשען על רציונל הטיפולי בהתמכרויות באופן כללי.

מטופלי תכנית ההימורים משתלבים בטיפול הכולל של הקהילה הטיפולית ומקבלים מרחב טיפולי ייחודי להם בתוך הטיפול הרחב.

המרחב הייחודי כולל: קבוצות ייחודיות העוסקות  בתכנים ספציפיים ומעניקות קב' השתייכות ושיתוף המיוחדת להם.

מחקרים וניסיון קליני מראים שהימורים פתולוגיים מטופלים בצורה אפקטיבית ביותר במרכזי טיפול פנימייתיים. אנו מאמינים שתהליך אינטנסיבי במסגרת פנימייתית הינו חשוב ואף הכרחי לשם יצירת שינוי משמעותי ביותר עבור האדם המהמר.

אנו רואים בקהילה הטיפולית שלב טיפולי בתוך הרצף הטיפולי ומאמינים שהאדם אשר פונה לטיפול פנימייתי עתיד להמשיך את טיפולו במסגרת אמבולטורית (כגון עמותת אפש"ר) לאחר סיום הטיפול.

סדר יום וכח אדם:

שילוב התכנית בסדר היום הכולל של הקהילה, צוות המטפל בקהילה.

עו"ס- הנחיית קב' דינמית ייחודית למהמרים.

עו"ס+מדריך/סטודנטיות- הנחיית קבוצה מובנית לקב' המהמרים.